Šta je Bars tehnika?

Vrlo jednostavan, prijatan i dinamičan telesni proces energetskog delovanja na 32 specifične tačke na glavi tzv. „Bars“. Barsi se aktiviraju laganim dodirom. Svaka od tih tačaka predstavlja jedno naše životno područje. Sva područja našeg života pokrivena su ovim tačkama, te tako postoje tačke za: kreativnost, isceljenje, novac, tuga, radost, seksualnost, telo, kontrola, forma, struktura, dobrota, zahvalnost, mir i staloženost… U tim tačkama mi memorišemo i sakupljamo sve naše misli, ideje, stavove, odluke, uverenja, brige, sve ono sa čime smo se složili ili usprotivili, kao i sav energetski naboj koji je vezan uz to. Onoga časa kad se tačke aktiviraju sve to se lagano otpušta i poništava.

Efekti Access Bars-a

Prednosti su mnogobrojne:

  • Smanjenje stresa,
  • Bistrije misli,
  • Osećaj radosti, entuzijazma i zadovoljstva,
  • Bolji san,
  • Jači imunitet,
  • Bolja koncentracija,
  • Bolja povezanost sa sobom.

CENA: 5.000 RSD